Khuyến mãi

Cọ Tô Son Môi Đầu Tròn

Thương hiệu: Khác Mã sản phẩm: SP111261
20,000₫
hoặc 6,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)
 • Giao hàng miễn phí trong 24h (chỉ áp dụng khu vá»±c nội thành)
  Giao hàng miễn phí trong 24h (chỉ áp dụng khu vực nội thành)
 • Giảm lên đến 10% cho các thành viên
  Giảm lên đến 10% cho các thành viên
 • Nhiều voucher Æ°u đãi
  Nhiều voucher ưu đãi
 • Đổi trả miễn phí trong 14 ngày
  Đổi trả miễn phí trong 14 ngày

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

🌈🌈𝐂𝐨̣ 𝐌𝐨̂𝐢 𝐓𝐫𝐨̀𝐧 𝐂𝐨̣ 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐌𝐨̂𝐢 Đ𝐚̂̀𝐮 𝐓𝐫𝐨̀𝐧 𝐌𝐚̣𝐧𝐡 𝐌𝐞̃ 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐨̀𝐞

📣𝐶𝑜̣ đ𝑎́𝑛ℎ 𝑠𝑜𝑛 𝑚𝑜̂𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑒 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖𝑒̂̉m .𝐶𝑜̣ đ𝑎́𝑛ℎ 𝑚𝑜̂𝑖 / 𝑐ℎ𝑒 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 2 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 1 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑙𝑎̀𝑚 đ𝑒̣𝑝

🔱𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 : 

✔️𝐶ℎ𝑒 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦̀ 𝑣𝑒̂́𝑡, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ, 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑚𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑑𝑎, 𝑡𝑎́𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ

✔️𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐ℎ𝑒 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 / 𝑐𝑜̣ 𝑚𝑜̂𝑖 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑜̂́𝑡, 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑒 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡𝑜̂́𝑡, đ𝑎́𝑛ℎ 𝑏𝑎𝑦 𝑚𝑢̣𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑚,

✔Đ𝑎̂̀𝑢 𝑐𝑜̣ 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑚𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 đ𝑎́𝑛ℎ 𝑠𝑜𝑛 đ𝑒̂̀𝑢, 𝑚𝑖̣𝑛, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑒𝑚, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑖́𝑛ℎ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑚𝑖𝑒̣̂𝑛𝑔.

THƯỜNG MUA CÙNG

SẢN PHẨM ĐÃ XEM